Windykacja należności i długów

Reprezentujemy wierzycieli w windykacji polubownej oraz w windykacji przed sądami.​

Jesteśmy zespołem prawników, mediatorów i windykatorów z dekadą doświadczenia. Specjalizujemy się w polubownej i sądowej windykacji należności pochodzących z obrotu gospodarczego.

Skuteczna windykacja należności to zazwyczaj wieloetapowy proces, który ma na celu odzyskanie pieniędzy przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z kontrahentami. Na podstawie analizy przekazanych dokumentów przygotujemy procedurę windykacyjną w oparciu o wszystkie sprawdzone i legalne metody. Podejmiemy czynności prawne i faktyczne zmierzające do odzyskania Twoich pieniędzy bez zbędnych kosztów oraz bez narażania Twojego wizerunku i relacji.

Zaufali nam:
constantia flexibles - klient naszej kancelarii
vitakraft - klient naszej windykacji
ruckzuck - klient naszej kancelarii windykacyjnej
classen - klient naszej firmy windykacyjnej

Krok pierwszy

windykacja
miękka

Windykacja polubowna

W pierwszej kolejności rekomendujemy windykację polubowną. Zazwyczaj udaje nam się doprowadzić do ugody, na przykład z uwzględnieniem planu ratalnej spłaty. Etap ten trwa średnio 30 dni. 

konsultacja windykacyjna

Windykacja miękka - a co jeśli dłużnik nie zapłaci?

Zaproponujemy skierowanie sprawy na drogę sądową w celu uzyskania nakazu płatności i klauzuli wykonalności.

Krok drugi

windykacja
twarda

Windykacja sądowa

Adwokaci zajmą się wszystkim za Ciebie. Przygotujemy pełną analizę procesową, dopilnujemy terminów i złożymy wszystkie dokumenty w Twoim imieniu. Uzyskamy wyrok i zlecimy egzekucję komorniczą.

windykacja sądowa

Windykacja sądowa - z jakimi kosztami się liczyć?

Wysokość opłat procesowych zależy od wielkości długu, który chcesz odzyskać. Dokładnie przedstawimy wszystkie koszty i możliwe ryzyko podczas konsultacji.

windykacja polubowna
Windykacja twarda

Windykacja terenowa

Na Twoje życzenie nasz windykator spotyka się osobiście z dłużnikiem, aby ustalić warunki spłaty zadłużenia oraz uświadomić go o dalszych możliwych konsekwencjach prawnych i finansowych. Takie spotkanie zazwyczaj wywiera znacznie mocniejszy wpływ psychologiczny, niż same wezwania na piśmie i telefony od kancelarii. Jeśli stan prawny zadłużenia jest niejasny, negocjator pozyska dowody, które okażą się przydatne w postępowaniu sądowym.

Windykacja dla firm

Windykacja na koszt dłużnika

Wystawiłeś fakturę i nie doczekałeś się zapłaty? Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych masz prawo obciążyć dłużnika odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego. Podczas darmowej konsultacji obliczymy należną kwotę oraz doradzimy, w jaki sposób i kiedy można jej żądać.

Co zyskujesz zlecając windykację kancelarii?

Przekazując sprawę do wykwalifikowanej kancelarii, masz pewność, że działania podejmowane w Twoim imieniu są skuteczne, legalne oraz zaplanowane przez prawników z wieloletnim doświadczeniem.

01.

Darmowa weryfikacja sprawy

Wstępnie zweryfikujemy przesłane dokumenty. Poinformujemy o szansach, możliwościach i zagrożeniach związanych ze sporem z dłużnikiem.

02.

Potwierdzona skuteczność

Ponad 70% prowadzonych spraw rozwiązujemy na etapie wezwań do zapłaty, przypomnień i polubownych negocjacji. Najtrudniejsze spory rozstrzygnie sąd.

03.

Prawniczy profesjonalizm

Każda sprawa jest nadzorowana przez naszego prawnika, dzięki czemu zyskujesz pewność, że w Twojej sprawie zostaną wykorzystane wszystkie możliwe narzędzia.

04.

Indywidualne podejście

Doświadczenie nauczyło nas, że każda sprawa i każdy dłużnik jest inny, dlatego wszystkie sprawy traktujemy indywidualnie. Nie boimy się nieszablonowych działań.

05.

Transparentność

Zawsze badamy stan majątkowy dłużnika. Jeśli analiza wykaże, że sprawa jest fatalna i nie widzimy szans na pomyślną windykację, powiemy Ci o tym wprost.

06.

Minimum formalności

Oferujemy wygodną, zdalną obsługę spraw. Wszystkie dokumenty możesz przekazać nam internetowo,  bez potrzeby stawania się osobiście w biurze kancelarii.

Chcesz, abyśmy odzyskali Twoje pieniądze?

Windykacja terenowa

Czy windykacja terenowa jest zgodna z prawem?

Tak, windykacja terenowa jest legalna. Wierzyciel lub pełnomocnik wierzyciela może spotykać się z dłużnikiem. Negocjacje powinny być stanowcze, a oczekiwania jasno sformułowane. Nasza kancelaria posiada dział windykacji terenowej, w którym zatrudniamy negocjatorów terenowych. Należy natomiast odróżnić kompetentną windykację terenową od nachodzenia, nękania czy zastraszania dłużników – stanowczo potępiamy takie praktyki. Niepotrzebnie pogłębiają one konflikt, rodząc często problemy związane z naruszeniem praw drugiej strony.

Windykacja z Deptorem według naszych klientów

“Wysoka skuteczność i jakość świadczonych przez kancelarię usług windykacji należności zapewnia naszej firmie komfortowe finalizowanie transakcji handlowych”
Constantia ColorCap
Zdzisław Kubica - członek zarządu
“Skuteczność, szybkość działania i doradztwo w sprawach wyjątkowo trudnych to atuty kancelarii, które pozwalają na odzyskanie niemalże każdej należności finansowej”
Classen Polska
Violetta Cichoń - członek zarządu
“Z racji owocnej współpracy rekomendujemy kancelarię w zakresie windykacji. Działania podejmowane przez kancelarię cechują się wysoką skutecznością i profesjonalizmem.”
Spółdzielnia Domator
Grzegorz Jasnowski - prezes

Windykacja - co warto wiedzieć?

Poradnik dla windykujących i windykowanych.
Windykacja to proces dochodzenia wierzytelności lub odzyskiwania należności finansowych od osób lub firm, które nie uregulowały swoich zobowiązań wobec wierzyciela. Jest to praktyka stosowana w celu odzyskania pieniędzy, które zostały pożyczone, nieuregulowanych faktur, długów, opóźnionych płatności lub innych rodzajów zobowiązań finansowych. Proces windykacji może być prowadzony przez wierzyciela samodzielnie lub z pomocą profesjonalnych firm windykacyjnych.

Zgodność windykacji terenowej z prawem zależy od konkretnej jurysdykcji oraz przestrzegania przepisów i zasad postępowania przez osoby lub firmy zajmujące się tą działalnością. Windykacja terenowa może być zgodna z prawem, jeśli jest prowadzona z poszanowaniem praw dłużników oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, działań windykacyjnych i innych aspektów. Warto więc korzystać z pomocy podmiotów wykwalifikowanych, najlepiej postępujących zgodnie z zasadami etyki zawodu radcy prawnego lub adwokata.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przedawnienie następuje po sześciu latach, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej. W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – po trzech latach. Windykacji nie należy więc odkładać w czasie.

Tak, dług można sprzedać, a proces ten jest znany jako „sprzedaż wierzytelności” lub „cesja wierzytelności”. Sprzedaż wierzytelności polega na przeniesieniu praw do odzyskania długu lub wierzytelności z jednej strony na inną w zamian za określoną kwotę. W procesie sprzedaży wierzytelności biorą udział dwie strony. Pierwsza to wierzyciel, który jest właścicielem wierzytelności i ma prawo do odzyskania długu od dłużnika. Drugą stroną jest nabywca wierzytelności, który nabywa te prawa od wierzyciela w zamian za określoną kwotę pieniędzy. Przed dokonaniem sprzedaży wierzytelności, zarówno wierzyciel, jak i nabywca wierzytelności często przeprowadzają badanie prawne (ang. due diligence) w celu oceny wartości wierzytelności i zidentyfikowania ryzyka.

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ang. European Enforcement Order, skrót EEO) to instrument prawny, który ma na celu ułatwienie egzekwowania orzeczeń sądowych oraz ugód międzynarodowych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE). EEO ułatwia uzyskanie orzeczenia sądowego w jednym kraju UE i jego egzekucję w innym, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych i kosztownych procedur. EEO opiera się na jednolitym formularzu, który można użyć do wniesienia wniosku o uznawanie i wykonalność orzeczenia sądowego w innym kraju UE. EEO opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych. Oznacza to, że sądy innych krajów UE są zobowiązane do uznania i wykonalności orzeczeń wydanych w innym kraju UE. Aby korzystać z EEO, orzeczenie sądowe musi spełniać pewne warunki, w tym musi być jasne, skuteczne i wykonalne w kraju, w którym zostało wydane.

Rodzaje windykacji należności można podzielić na kilka kategorii, w zależności od różnych czynników. (1) Windykacja pozasądowa: To rodzaj windykacji, który odbywa się przed wszczęciem postępowania sądowego. Obejmuje próby kontaktu z dłużnikiem i przekonania go do dobrowolnej spłaty długu lub uzgodnienia planu spłaty. Windykacja pozasądowa może być prowadzona przez wierzyciela lub profesjonalne firmy windykacyjne. (2) Windykacja sądowa: Jeśli próby windykacji pozasądowej nie przynoszą rezultatów, wierzyciel może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Sąd może wydać wyrok nakazujący dłużnikowi spłatę długu. Windykacja sądowa obejmuje wszczęcie formalnego postępowania sądowego. (3) Windykacja terenowa: To forma windykacji, która polega na podejmowaniu działań bezpośrednio na terenie dłużnika. Może to obejmować wizyty domowe lub w miejscu pracy dłużnika w celu namówienia go do uregulowania długu. (4) Windykacja telefoniczna: Windykacja telefoniczna polega na kontaktowaniu się z dłużnikiem za pomocą rozmów telefonicznych w celu uzyskania spłaty długu. To skuteczna forma windykacji, ale musi być przeprowadzana z poszanowaniem przepisów dotyczących działań windykacyjnych. (5) Windykacja pisemna: Polega na wysyłaniu listów lub e-maili do dłużnika w celu przypomnienia mu o zaległym długu i wezwania do spłaty. Windykacja pisemna jest mniej natrętna niż kontakt telefoniczny. (6) Windykacja elektroniczna: W dzisiejszych czasach wiele działań windykacyjnych odbywa się online, w tym za pomocą wiadomości e-mail, komunikatorów internetowych czy stron internetowych dedykowanych windykacji. (7) Windykacja masowa: To forma windykacji, w której firma windykacyjna zajmuje się jednocześnie wieloma przypadkami długów lub należności. Może to obejmować masową wysyłkę przypomnień lub rozmów telefonicznych. (8) Windykacja zewnętrzna i wewnętrzna: W niektórych przypadkach firmy decydują się na przeprowadzenie windykacji samodzielnie (wewnętrznie), korzystając z własnych zasobów, lub na zlecenie jej firmie zewnętrznej (zewnętrznie). (9) Windykacja długów konsumenckich i handlowych: Windykacja może dotyczyć długów i należności zarówno w przypadku osób fizycznych (długi konsumenckie) jak i firm (długi handlowe).

Pierwszym krokiem w procesie windykacji jest dokładna analiza sytuacji. Kancelaria zbiera wszystkie dostępne informacje na temat długu lub należności, których próbujemy odzyskać. W tym etapie określamy, czy istnieją podstawy prawne do dochodzenia wierzytelności oraz jakie są scenariusze. Po analizie sytuacji kancelaria prawna nawiązuje kontakt z dłużnikiem. Na tym etapie staramy się osiągnąć porozumienie z dłużnikiem w sposób pokojowy. Może to obejmować listy, telefony, e-maile i negocjacje w celu uzgodnienia planu spłaty lub ugody. Jeśli kontakt z dłużnikiem nie przynosi rezultatów, przechodzimy do etapu windykacji pozasądowej. Tutaj kontynuujemy wysiłki w celu przekonania dłużnika do spłaty długu lub zawarcia ugody. Wykorzystujemy różne narzędzia i strategie, aby osiągnąć nasze cele. Jeśli dłużnik nadal nie reaguje lub nie jest skłonny do współpracy, kancelaria może podjąć kroki prawne i złożyć pozew sądowy. Na tym etapie toczy się proces sądowy, który może doprowadzić do uzyskania orzeczenia sądowego nakazującego spłatę długu. Po uzyskaniu orzeczenia sądowego, jeśli dłużnik nadal nie spłaca długu, przechodzimy do etapu egzekucji. Komornik podejmuje działania w celu zaspokojenia wierzytelności poprzez zajęcie mienia dłużnika, kont bankowych lub innych aktywów. W trakcie całego procesu windykacji kancelaria monitoruje postęp i aktualizuje strategię w razie potrzeby. W miarę jak sytuacja się rozwija, dostosowujemy nasze działania, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Po uzyskaniu spłaty długu lub uzyskaniu ugody z dłużnikiem, kancelaria sporządza raport z wynikami i zamyka sprawę. W przypadku, gdy dług jest przedawniony lub nie jest możliwy do odzyskania, proces windykacji może zostać umorzony.

Windykator, czyli osoba lub firma zajmująca się windykacją należności, nie ma uprawnień do bezpośredniego zajmowania konta bankowego dłużnika. Procedura zajęcia konta bankowego zazwyczaj wymaga interwencji organu egzekucyjnego, takiego jak komornik, oraz odpowiedniego orzeczenia sądowego lub innego tytułu wykonawczego. Windykator może jednak inicjować proces windykacji i zbierać informacje oraz dowody w celu przekazania ich właściwym organom, które mogą podjąć kroki w celu egzekucji długu.

Koszty związane z windykacją mogą być zróżnicowane i zależą od kilku czynników, takich jak rodzaj długu, stopień skomplikowania sprawy, sposób prowadzenia windykacji i wybór firmy windykacyjnej. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym wyższe mogą być koszty. Na przykład, jeśli sprawa wymaga dochodzenia w wielu jurysdykcjach lub jest powiązana z innymi kwestiami prawno-finansowymi, koszty mogą wzrosnąć. Windykacja pozasądowa, która polega na próbach dobrowolnej spłaty długu, zazwyczaj jest mniej kosztowna niż windykacja sądowa, która wymaga procesu sądowego i interwencji komornika. Kancelaria Deptor rozlicza się z klientami na zasadzie prowizji od odzyskanej kwoty.

Windykacja ma określone zasady i ograniczenia dotyczące kontaktu z dłużnikiem oraz osobami trzecimi, takimi jak rodzina lub znajomi dłużnika. Firmy windykacyjne lub kancelarie powinny przestrzegać przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej podczas prowadzenia działań windykacyjnych. Oczywiście mają one prawo kontaktować się z dłużnikiem w celu prób uzyskania spłaty lub zawarcia ugody. Kontakty te mogą obejmować rozmowy telefoniczne, korespondencję pisemną, e-maile i SMS-y. Jednakże, firmy windykacyjne lub kancelarie muszą działać w sposób zgodny z przepisami prawa, co oznacza, że ​​nie mogą stosować agresywnych lub nieuczciwych praktyk. Przede wszystkim zaś firmy windykacyjne lub kancelarie nie mają prawa ujawniać prywatnych informacji dłużnika ani kontaktować się z osobami trzecimi, takimi jak rodzina, w celu ujawnienia długu. Naruszanie prywatności dłużnika lub osób trzecich może prowadzić do naruszenia przepisów prawnych.

4.8/5 - (77 votes)
Call Now Button