WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Dłużnik nie zamierza zapłacić? Odzyskamy Twoje pieniądze od nierzetelnego kontrahenta - na mocy polskiego prawa.

  • Specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności wyjątkowo trudnych.
  • Zatrudniamy najskuteczniejszych w Polsce windykatorów terenowych.
  • Zapewniamy rzetelne wsparcie prawne na każdym etapie procesu.
  • Posiadamy dekadę doświadczenia we współpracy z liderami rynku.
odzyskane pieniądze

Windykacja z prowizją od sukcesu - opłatę pobieramy od wysokości kwoty odzyskanej.

Nie pobieramy opłat wstępnych czy zaliczek. Naszym wynagrodzeniem jest jedynie prowizja od kwoty, którą faktycznie odzyskamy w wyniku skutecznych działań windykacyjnych.

karta kredytowa

Windykacja asertywna - kosztami ściągania należności obciążysz swojego dłużnika.

Zgodnie z polskim prawodawstwem, masz możliwość, aby obciążyć swojego dłużnika kosztami windykacji wierzytelności. Pokierujemy procesem windykacyjnym tak, by było to możliwe.

walizka z odzyskanymi pieniędzmi

Windykacja terenowa - bezpośrednio przez doświadczonych windykatorów terenowych.

Dzięki działalności windykatorów terenowych, dłużnik otrzymuje szansę by zamknąć sprawę bez wchodzenia na drogę sądową - 76% spraw udaje się zakończyć ugodą na etapie polubownym.

Nasza windykacja należności pozwoli skutecznie odzyskać należne Ci pieniądze.

Specjalizujemy się głównie w odzyskiwaniu należności wyjątkowo trudnych. W odróżnieniu od większości firm windykacyjnych, zajmujemy się głównie windykacją bezpośrednią, która ze względu na autentyczny kontakt naszych negocjatorów terenowych z dłużnikiem, jak pokazuje nasze długoletnie doświadczenie, jest najskuteczniejszym narzędziem w odzyskiwaniu należności od nierzetelnych kontrahentów.  Podejmujemy się zleceń na każdym etapie realizacji, również długów pozostających w stagnacji po nieskutecznej egzekucji komorniczej. 

Dlaczego powiennieneś wybrać windykację należności z kancelarią Deptor Windykacje?

Zapewniamy całościową reprezentację interesów wierzyciela na drodze sądowej oraz podczas egzekucji komorniczej, gdy negocjacje polubowne zawiodą. Mecenasi z najbardziej renomowanych kancelarii czuwają nieprzerwanie nad okolicznościami prawnymi prowadzonych przez nas spraw. Podejmując współpracę z naszą kancelarią windykacyjną, decydujesz się na kompleksowe i profesjonalne postępowanie windykacyjne, poparte wieloletnim doświadczeniem oraz w pełni indywidualnym podejściem do każdej podejmowanej sprawy. 

SPECJALIZACJA W ODZYSKIWANIU DŁUGÓW TRUDNYCH

IM SZYBCIEJ ZLECISZ NALEŻNOŚĆ DO WINDYKACJI, TYM LEPIEJ.

NIE ZWLEKAJ Z ODDANIEM SPRAWY! ZAUFAJ SPECJALISTOM OD WINDYKACJI.

Biurko windykatora

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Postępujemy z dłużnikami już od 2009 roku, co pozwoliło naszej kancelarii na opracowanie skutecznych metod windykacji należności – dekada doświadczenia w branży to cenny dowód na to, że warto powierzyć swoje interesy w nasze pewne ręce. 

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA

Nasza kancelaria jest gwarantem kompetentnej obsługi prawnej na każdym kolejnym etapie procesu windykacyjnego. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, nasi mecenasi poprowadzą sprawę tak, aby szybko zdobyć tytuł wykonawczy.

WINDYKACJA BEZPOŚREDNIA

Zatrudniamy wielu doświadczonych windykatorów terenowych, którzy gwarantują bezpośredni kontakt z dłużnikiem, co zdecydowanie ułatwia prowadzenie negocjacji na etapie polubownym – większość spraw kończymy satysfakcjonującą ugodą!

MAŁE KOSZTY DLA WIERZYCIELA

Nie pobieramy opłat za wszczęcie procesu windykacji. Naszym wynagrodzeniem jest wcześniej ustalona prowizja od kwot odzyskanych. Kredytujemy za Ciebie koszty zastępstwa procesowego oraz odzyskamy prowizję od dłużnika.

MASZ PYTANIA? CHCESZ ZLECIĆ WINDYKACJĘ NALEŻNOŚCI?

Przeanalizujemy Twoją sprawę w ramach darmowej konsultacji i zaproponujemy rozwiązanie.

PROFESJONALNA REPREZENTACJA WINDYKACYJNA OD A-Z

REPREZENTUJEMY TWOJE INTERESY NA WSZYSTKICH ETAPACH WINDYKACJI

Zajmujemy się sprawą dochodzenia wierzytelności w ujęciu całościowym, co oznacza, że od momentu podpisania umowy będziemy występować w Twoim imieniu na każdym z trzech etapów odzyskiwania należności od Twojego dłużnika.

ETAP POLUBOWNY - WINDYKACJA POLUBOWNA - KROK PIERWSZY

Zaczynamy od wysyłki zawiadomienia o przejęciu sprawy przez kancelarię windykacyjną. Kontaktujemy się z dłużnikiem w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty długu. Jeżeli kontakt telefoniczny nie przyniesie oczekiwanych skutków, wydelegujemy naszego windykatora terenowego, aby podjął osobisty kontakt z dłużnikiem oraz zebrał wywiad środowiskowy. Ponawiamy działania do skutku, informując dłużnika o konsekwencjach odmowy współpracy. W przypadku braku zaangażowania ze strony wierzyciela, zdecydujemy się przenieść sprawę na etap postępowania sądowego, gdzie nasi prawnicy zajmą się profesjonalnym prowadzeniem windykacji na mocy prawa gospodarczego.

ETAP SĄDOWY - WINDYKACJA SĄDOWA - KROK DRUGI

Zgodnie z polskim prawodawstwem - wyślemy do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeśli nie zdecyduje się dotrzymać terminu płatności, nasi prawnicy przygotują oraz wniosą do sądu pozew, sporządzony na podstawie dotychczasowych ustaleń i wywiadu.
Zebrane na etapie polubownym okoliczności działają na niekorzyść nieuczciwego kontrahenta. Fakt przeniesienia działań na płaszczyznę sądową nie oznacza jednak, że dłużnik nie może podjąć współpracy. Świadomość faktu reprezentacji naszej kancelarii przez kompetentnych adwokatów oraz oblicze ilości zebranych informacji wywiera na wierzycielu efekt motywacyjny. Chęć uniknięcia egzekucji komorniczej często powoduje, że dłużnik decyduje się na spłatę swojego długu.

ETAP KOMORNICZY - WINDYKACJA EGZEKUCYJNA - KROK TRZECI

To już ostatnia prosta całego procesu odzyskiwania należności. Teraz składamy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jest to etap, na którym robimy użytek ze wszystkiego, co udało się ustalić podczas etapów postępowania polubownego i sądowego. Przedstawiamy precyzyjnie komornikowi oczekiwania postawione przez wierzyciela. Doglądamy działań podejmowanych przez komornika, mając na baczeniu interes wierzyciela. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby doprowadzić postępowanie komornicze do skutku - odzyskując finalnie obiecane pieniądze wierzyciela.

Zadzwoń teraz - im szybciej, tym większa szansa na pomyślność!

+48 731-415-151

1
LAT DZIAŁALNOŚCI NA POLSKIM RYNKU USŁUG FINANSOWYCH
0 +
KLIENTÓW ZADOWOLONYCH PO POSTĘPOWANIU WINDYKACYJNYM
1 %
Spraw windykacyjnych zakończonych polubownie